Ký chủ tươi

Giá bán: 90,000VND

  • Quy cách:
  • Bảo quản: Trong ngăn mát tủ lạnh
  • Cách dùng:

 

Ký chủ tươi

Giá bán: 90,000VND