Sinh khối tươi

Giá bán: 500,000VND

  • Quy cách: Hộp
  • Bảo quản: Trong ngăn mát tủ lạnh
  • Cách dùng: Chia làm 6 phần, mỗi ngày dùng 1 phần ( bao gồm cả cơ chất và ngọn )
Sinh khối tươi

Giá bán: 500,000VND